2020-Syntaur-Plus-Lime-02

2020 KHS Syntaur Plus front brake

2020 KHS Syntaur Plus front brake