KHS-Por-MTB-Southridge-Round-1-DH-Womens-Podium

KHS Pro MTB rider Kailey Skelton on the women's DH podium at the first round of the 2022 Southridge Winter Series.

KHS Pro MTB rider Kailey Skelton on the women’s DH podium at the first round of the 2022 Southridge Winter Series.